De Kwestie: ’Elk middel toelaatbaar om meedogenloze schorem van straat te krijgen’

Source: De Kwestie: ’Elk middel toelaatbaar om meedogenloze schorem van straat te krijgen’ | De Kwestie | Telegraaf.nl

Ook in dit geval weer….pindakaas. Het zal niet gebeuren. Het regime en alle nationale regeringen als handlangers van dat regime hebben tuig en schorem nodig. Niet voor niets laat men gajes in grote lijnen zijn gang gaan. 

Minderheden die het niet zo nauw nemen met regels laat men doorgaans met rust. Zodoende kan men “de orde herstellen” door wetgeving erdoor te jassen die VOOR IEDEREEN geldt. Het draait immers om volkscontrole van de meerderheid. Ook al is die meerderheid geen witwasser of belastingontduiker, financiële controlemaatregelen gelden voor iedereen en men heeft het massa-controledoel bereikt. Zo is hun tactiek steeds tegen de eigen bevolking gericht. 

Nationale regeringen leven van onrust, onrecht, scheve verhoudingen en onevenwichtigheden. Ze hebben dan altijd iets te doen en te regelen. Het regime is niet gebaat bij orde en rust. Bovendien hebben onze democratische bestuurders tientallen jaren de tijd gehad om het volksbelang te dienen en hun taken ten aanzien van onder meer de binnenlandse veiligheid uit te voeren… ze hebben het niet gedaan, om welke reden dan ook. Ze voeren hun primaire taken niet uit en mogen dus samen met het politieke systeem dat hun passieve volksvijandige werkwijze mogelijk maakt, vertrekken… -DGZ-