De laatste jaren…

De burgers in de VS en Canada schijnen het meest te lijden onder de cyclische geldontwaarding. Er is zoveel valuta in omloop gebracht dat via verwatering de koopkracht per eenheid nu al enige tijd de mensen daar het leven behoorlijk zuur maakt… -DGZ-