De logische orde elders, in tegenstelling tot “ons” afbraakbeleid…

Wat hier weg moet (orde, netheid, rust, orde, historie, cultuur), is daar nog volop aanwezig en wordt, zoals de logische orde bepaalt, VAN OVERHEIDSWEGE BESCHERMD, evenals de op ons van oorsprong blank en christelijk continent geldende normen, waarden, gewoonten en tradities! 

In tegenstelling tot de elders nog intacte samenleving, heeft men bij ons al tientallen jaren geleden gekozen voor massale aanvallen op die orde en daarmee de oorlog tegen het eigen volk… De drang naar (helaas vergankelijke) materialistische financiële welvaart verblindt en verlamt alles en iedereen, en men is niet meer vatbaat voor natuurlijke en logische principes en wereldbeelden.

Al die kletstantes als leden van het politiek samenraapsel die leuteren over “bestaanszekerheid” tegen de achtergrond van een eindigend systeem, weten helemaal niet waar ze over praten. Het is alleen maar weer regime-propaganda. Het imperialistische geldregime bepaalt voor ons dat het steeds om HUN geld en HUN geldsysteem gaat, waaraan het de wereldmacht ontleend. Alle overige systemen, wereldbeelden en ideologieën die berusten op die natuurlijke principes worden door dat imperium (VS/West-Europa) aangevallen en mogen geen acceptatie door het volk tot gevolg hebben. Dan nog liever oorlog! 

Wie deze situatie vergelijkt met de voor ons door het westerse geldregime bepaalde, maar uitdrukkelijk NIET DOOR ONS GEKOZEN situatie kan bijna niet anders dan tot de conclusie komen dat er in het westen, zoals we hier vaker vermelden, wanorde heerst, die met voorbedachten rade hier geïnstalleerd werd. Men ziet het alleen niet of beter gezegd, men mag het niet zien. Beelden en commentaren uit andere delen van de wereld mogen ons alleen maar bereiken als ze westerse doelen dienen…

Het zijn daarom beelden die u van de westerse propaganda-kanalen niet mag zien. Wat ligt er dan meer voor de hand dan “foute Russische” nieuwskanalen als “Russia Today” of “Sputnik” hier te verbieden? Het is een goed voorbeeld van het hier langdurig en bewust gevoerde afbraak- en vernietigingsbeleid, dat wij echter niet als zodanig mogen waarnemen. Jarenlange psychologische oorlogsvoering, beïnvloeding, afleiding, indoctrinatie en misleiding hebben goed regime-werk verricht… -DGZ-