De massa roependen in de woestijn…

Deze en soortgelijke oproepen via alle vormen van media zijn natuurlijk aan dovemansoren gericht. Waarom doet men die oproepen dan nog, vragen wij ons af. De oorzaken van oorlogen komen niet ter sprake.

Men zou eerder het ware probleem kunnen AANSPREKEN en dat is de cyclus die via een nepgeldsysteem door het geldregime, in nauwe samenwerking met alle nationale regeringen, steeds wordt herhaald en die daardoor steeds in haar voordeel dient te functioneren. Het eind van de nepgeldcyclus is altijd oorlog die met overgewaardeerd fake-geld kan worden gefinancierd en een afbraakfase die de burgers steeds forse verliezen oplevert, waarna men doodleuk een volgende cyclus start die dan later weer op dezelfde of een soortgelijke gewelddadige manier dient te eindigen. 

“Kunnen AANSPREKEN” betekent echter nog lang niet dat het ook aangepakt kan worden. Daar is namelijk een volledige ongecontroleerde ineenstorting van globale systemen en gelijktijdige eliminatie van het volksvijandige regime en handlangers voor nodig, en dat zal waarschijnlijk niet gebeuren.

Iedereen met invloed en een achterban die het waagt om de vinger op de zere plek te leggen, moet niet in een open limousine gaan rondrijden… -DGZ-