’De nivelleringsdrang moet stoppen’

Source: ’De nivelleringsdrang moet stoppen’ | De Kwestie | Telegraaf.nl

Ook in dit artikel geen verwijzing naar de oorsprong van de ontstane scheefgroei: het aanzwengelen van de consumptie en economische groei door het installeren van een tweeverdieners-maatschappij en de parallel daaraan lopende oprichting van kinderopvangkampen en/of het misbruiken van scholen voor dat doel, én de enorme loondrukking sinds de zeventiger jaren vorige eeuw. 

Veel kritiek is er nooit geweest en zal er nu ook niet zijn. Inmiddels is vrijwel ieder gezin gebombardeerd tot profiterende twee- of meerverdiener. Zij zullen geen kritiek hebben. Alleenverdieners vinden het ook welletjes. Zij krijgen inkomensafhankelijk toeslagen en gaan bewust minder uren draaien om toeslagen te behouden of ze niet te verliezen… -DGZ-