De Nixon-schok…

Het komt steeds terug. De dag dat Nixon deed wat het regime van hem wilde.

Men wist dat het ondergraven van de koopkracht van alle valuta sindsdien gestaag achteruit ging, en men verzon een aantal maatregelen om die neergang het aanzien van vooruitgang te geven. Deze uitholling van de koopkracht is een direct gevolg van HUN aan ons opgedrongen (ongedekt) geldsysteem, dat mede om die reden NIET DUURZAAM en eindig is… -DGZ-