De rest van de wereld is de VS geleide agressie meer dan zat…

“They are printing money. They are not manufacturing anything at all, it’s printing money. This has been one of their weapons globally – the monetary system… sanctions here, sanctions there… We need a new financial architecture globally.”

Niet alleen de VS. Het betreft het gehele westen dat leeft van oorlogen, uitdrukkelijk ook inclusief de oorlog tegen de volkeren.. en van die OORLOG TEGEN HET EIGEN VOLK is zich bijna niemand bewust…

In grote lijnen betreft het alle Engelssprekende landen en West-Europa waar de grootste schurken als politiek samenraapsel zich onopvallend aan het hoofd van een land mogen vestigen en van daaruit hun vernietigend werk kunnen uitvoeren. 

Het is niet alleen de inzet van hun geldsysteem als wapen, het is ook en vooral de slinkse achterbakse manier waarop men steeds conflicten en oorlogen opzettelijk forceert en provoceert om maar vooral weer militair te kunnen ingrijpen en de situatie naar hun hand te kunnen zetten. Als toetje weet men via oorlogspropaganda steeds de schuld een ander in de schoenen te schuiven en een zondebok aan te wijzen. De rest van de wereld kent dat spel en pikt het niet meer.

Het verzet tegen die westerse agressie komt nu nadat men het juiste tijdstip kon afwachten: het naderend einde van het westerse per definitie eindigend geldsysteem. Zowel Oost als West wisten jaren geleden al dat dat systeem ging eindigen en men wist ook welke feiten verdraaiende “oplossing” het westen hiervoor weer ging kiezen: oorlog, zoals altijd… Uitdrukkelijk wordt hier ook bedoeld de voortzetting van de guerilla-oorlog tegen “volk” als vijand die, zoals het er nu naar uitziet via digitaal geld en cash “duur maken”, massa-immigratie, censuur en andere vrijheid berovende maatregelen, zelfs nog eens duidelijk verhevigd wordt… -DGZ-