De Telegraaf op Zondag: zzp’er, zelfstandige zonder pret|Buitenland| Telegraaf.nl

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hebben überhaupt geen tijd voor vakantie.

Bron: De Telegraaf op Zondag: zzp’er, zelfstandige zonder pret|Buitenland| Telegraaf.nl

“Een vakantie schiet erbij in en volgens de FNV is dat zorgelijk… steeds meer zzp’ers werken in de vakantie door. Een vakantie schiet erbij in en volgens de FNV is dat zorgelijk. ,,Als je niet langere tijd weggaat, laat je het werk niet los. De vakbonden hebben niet voor niets gevochten voor weekenden en vakanties”, aldus woordvoerder Harry Lindelauff.”

De maatschappij is en wordt veranderd en aanpassing is vereist. Toch blijven mensen vastzitten in het keurslijf van de oude “normen en waarden”: hard werken, hoog brutoloon, hoge levensstandaard, hoog pensioen, hoog aanzien. In deze nieuwe maatschappij echter met “aangepaste normen en waarden” zou iedereen die meer uren draait dan noodzakelijk is voor het voorzien in de eigen levensbehoefte zich eigenlijk moeten afvragen of en in hoeverre hij of zij bereid is om indirect voor het groeiende leger binnengesluisde of hier al langer aanwezige niet-werkenden en allerlei absurde socialistische wensdromen op te willen draaien.

Zolang men tolereert dat er ook maar één illegaal hier vrij rondhuppelt, Europa wordt overspoeld door “migranten”, niet-werken vorstelijk beloond wordt, de aanval op het het mono-culturalisme (volgens onze Frans) wordt voortgezet, of anders gezegd zolang de huidige klasse de dienst blijft uitmaken: afhaken, zwaai zwaai en bekijk het maar. Vrije tijd heeft dan absolute prioriteit. Simpel, duidelijk, recht door zee… -DGZ-