De wereld lacht om de Duitsers…

Het is een gevolg van het feit dat men Duitsland en indirect heel Europa onder de invloedsfeer van de Angelsaksen gebracht heeft. Zonder Duitsland heeft Europa niets te vertellen en alles dient vooraf met de bazen, ook wel genoemd het geldregime aan de andere kant van de oceaan (nu met tentakels in Europa) afgesproken te worden. Duitsland is als verliezer van de tweede wereldoorlog bezet door de VS. 

Het in Europa gevoerde afbraakbeleid kent maar één winnaar… Het is de macht die de wereldmacht met (wapen)geweld afgedwongen heeft en die van oudsher géén samenwerking toestaat tussen West-Europa (Duitsland) en Rusland. Zoals eerder vastgesteld heeft Europa slechts één oorlog nodig, één grote bevrijdingsactie om de Amerikaanse bezetter eruit te mieteren en om het Angelsaksische juk af te kunnen werpen.

Het Amerikaanse imperium gaat verdwijnen en men dient vóór die tijd Europa vernietigd te hebben en de banden met Rusland volledig te hebben doorgesneden. Rusland móet door de Europeanen als aartsvijand gezien worden, whatever it takes. De massa trapt er inderdaad weer in…

Ook ná de ondergang van het Amerikaans imperium mag West-Europa geen goede betrekkingen met Rusland hebben. Dát blok met directe toegang tot een enorme GRONDSTOFRIJKE landmassa van West-Europa tot China, zou dan wel eens het bepalende machtsblok kunnen worden, dat zou kunnen volstaan met hoofdzakelijk lucht- en treinverbindingen. Amerika zou volledig geïsoleerd raken en zou met haar zeemacht en marine veel minder invloed hebben…

De Angelsaksen die het hoofdzakelijk moeten hebben van typisch Amerikaanse SHOW, KUNST en KITSCH-WERELDBEELD, ook weer met HUN typisch ONECHT NEPGELD-systeem, zijn daarom steeds gedwongen om HUN NEP-wereldbeeld en FAKE samenleving met meer dan twee geslachten en andere illusies via afleiding, misleiding, propaganda en MILITAIR GEWELD in stand zien te houden. Ze móeten wel. Ze hebben niets anders dan gebakken lucht…

De REST VAN DE WERLD, inclusief China en Rusland (en een piepklein deel van de wereldbevolking) weet namelijk al tientallen jaren dat het Westerse door leugens en propaganda in stand gehouden ONECHTE KUNST-systeem op den duur geen stand houdt tegen echte normen, (financiële) waarden, gebruiken, gewoonten, tradities en waarheden en díe worden daarom dan ook via een oorlog tegen de bevolking dan ook langdurig en voortdurend aangevallen.

Massa-immigratie is één van hun vernietigende wapens die tegen de natuurlijke, logische orde wordt ingezet… Leugens hebben staatssteun en staatsgeweld nodig, de waarheid is uit zichzelf en van nature sterk genoeg. Daarom worden we de laatste jaren bedolven onder toenemende staatssteun, staatsinvloed en staatsgeweld via verplichtingen, verboden en dwang… -DGZ-