Den Haag is gek geworden

Source: Den Haag is gek geworden

Past bij onze inschatting dat progressief-links, of alles wat daarvoor in de gehele westerse wereld moet doorgaan, ten aanzien van de meest onnatuurlijk en onlogische ideologieën tot het uiterste gaat en deze op de spits drijft. Deze status, die schijnbaar oneindig is, kenmerkt de eindfase… -DGZ-