Den Haag legt taaleis bijstand uit in het Turks

Hagenaars die een bijstandsuitkering ontvangen, kunnen tot grote verbazing van de VVD-fractie in de hofstad bij de gemeente de regels rond de taaleis in het Turks en Arabisch raadplegen. „Echt absurd. Ik vraag me af hoe serieus de gemeente dit eigenlijk neemt”, aldus raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen.

Source: Den Haag legt taaleis bijstand uit in het Turks

“Vanaf januari 2016 is de Wet Taaleis landelijk van kracht. Daarin is bepaald dat iemand die een bijstandsuitkering ontvangt de Nederlandse taal voldoende moet beheersen.”

Alle geleuter ten spijt: ook weer een wassen neus. De ene gemeente doet er wel (een (beetje) aan, een ander weer niet. Over het algemeen stellen ze alles in het werk om onopvallend bij “bepaalde groepen gerechtigden” zo min mogelijk te hoeven korten of sancties op te leggen… -DGZ-