Der bestellte und gewünschte Untergang

Es war und ist politisch gewollt, was inzwischen immer mehr Menschen den Kopf schütteln lässt. Der Zustand Deutschlands verschlimmert sich tagtäglich, wer nicht vollkommen verblendet und verblödet ist, der muss zähneknirschend registrieren, wie eine einst führende Industrienation in falsche Hände ge

Source: Der bestellte und gewünschte Untergang

De neergang en uiteindelijke ondergang zoals die besteld en gewenst werd. Steeds meer mensen schudden hun hoofd en kunnen (en willen) niet geloven dat het huidige regeringsvolk, de democraten, zonder het zelf in de gaten te hebben, via de onder dwang geïnstalleerde “nieuwe normen” hun eigen ondergang en vernietiging moeten voorbereiden en realiseren. Hiervoor was het noodzakelijk dat alle in dit artikel genoemde zaken en gebeurtenissen op basis van links-groen-socialistisch of “progressief” beleid moesten plaatsvinden. De groeiende aversie moet op den duur leiden tot het besef dat de ingeslagen koers uiteindelijk een heilloze is en tot afwijzing gaat leiden. In dit verband noemden we eerder begrippen als onbetrouwbaarheid, onrechtvaardigheid, ongeloofwaardigheid en zelf-diskreditatie van met name overheden, instanties, werkgevers en vakbonden. In Duitsland als uitgezocht speerpunt van die veranderingen, is die omvorming dan ook veel beter zichtbaar en voelbaar voor het brede publiek. Over het algemeen zullen die democraten het probleem hebben dat hun “progressief” beleid baseert op het huidige geldstelsel dat, zoals we ook vaker vermeldden, een einddatum heeft… -DGZ-