Deutschland am Limit: 50 Milliarden für Zuwanderer allein in diesem Jahr 

Source: Deutschland am Limit: 50 Milliarden für Zuwanderer allein in diesem Jahr – reitschuster.de

Geld spielt keine Rolle… Staatsschulden worden toch niet door de veroorzaker terugbetaald. Dergelijke geldverdeel-orgies zijn typisch voor de eindfase.

Vóórdat HUN geldsysteem als geldbron implodeert, én er teveel vraagtekens bij het gevoerde beleid geplaatst worden of er teveel weerstand komt, probeert men via afbraakbeleid nog zoveel mogelijk schade aan te richten en/of de wereld voor de tijd na de implosie, nu nog zoveel mogelijk te hervormen, zoals het geldregime dat voor ogen heeft

Het is in ieder geval geen wereld (of de door het regime gewenste toekomstige wereld) die uitnodigt om ook maar één vinger meer krom te maken dan noodzakelijk. Ondergronds blijven en op waakvlam een beetje meesputteren blijft het motto… -DGZ-