Die Blutaufkehrmaschine

Source: Die Blutaufkehrmaschine

“Deutschland ist in Unordnung, diese Unordnung ist wie Krebs. Deutschland, ordne deine Kreise – oder andere werden sie für dich ordnen! (Es wäre ja nicht das erste Mal.) Solange der eigentliche Herd ignoriert wird, wird es schlimmer werden. Krebs ist eine Unordnung der Zellen – Schlägereien und gewalttätige Mobs sind die Metastasen, die von einer tieferliegenden Unruhe der Gesellschaft ausstrahlen.”

Wanorde in voornamelijk Duitsland die zich als kanker gedraagt. De uitwerkingen van kanker zijn de uitzaaiingen in de vorm van vechtpartijen en gewelddadige mobs. De oproep om voor orde te gaan zorgen is aan dovemansoren gericht. Andere krachten en machten zullen in dit geval een nieuwe orde gaan creëren. Het is een gewilde en aangestuurde ontwikkeling teneinde het afbraakproces te bevorderen… -DGZ-