Die Illusion der Eurorettung – Think beyond the obvious

Die Vorschläge zur Sanierung der Eurozone sind entweder wirkungslos oder aber sie kommen zu spät. In der heutigen Situation kann man mit mehr Umverteilung die gigantischen Probleme nicht mehr lösen.

Bron: Die Illusion der Eurorettung – Think beyond the obvious

“Die Vorschläge zur Sanierung der Eurozone sind entweder wirkungslos oder aber sie kommen zu spät. In der heutigen Situation kann man mit mehr Umverteilung die gigantischen Probleme nicht mehr lösen.”

Het Euro-drama zou als discussie-thema kunnen worden beschouwd als het niet juist de bedoeling was om de boel in de soep te laten lopen. We beperken ons liever tot de feiten. Het is zoals het is, het is zoals ze het wilden en daarom krijgen ze van ons zo min mogelijk medewerking in de vorm van een zo’n gering mogelijke prestatie en inzet… -DGZ-