Die Lüge von der Gleichheit

Source: Die Lüge von der Gleichheit

De gelijkheidsleugen, zoals men die ons de laatste tientallen jaren via de trechter naar binnen gewurgd heeft. Dit artikel somt mooi op in welke sectoren en op welke terreinen “gediscrimineerd” en er verschil gemaakt wordt. Het is een feit dat er altijd een keuze is, en die wordt ook gemaakt. Zelfs de natuur “discrimineert”. Bij de partnerkeuze wordt “gediscrimneerd”, de democratie “discrimineert”, elke werkgever “discrimineert” door uitsluiting. Hoewel het afgedwongen gelijkheidsbeeld- of ideaal niet bestaat, is de gelijkheidsideologie in alle westerse culturen alom vertegenwoordigd. Het behoort allemaal tot de ideologische kunstwereld of kunstsamenleving die verplichtend aan ons is opgelegd. De schone schijnwereld, samen met schijndemocratie, schijnrijkdom- en welvaart is niet meer dan een fraaie voorgevel waarachter zich de realiteit bevindt, die angstvallig verborgen wordt gehouden. Tot nu toe is het aardig gelukt om het grootste deel van de bevolking te misleiden. We vermeldden al vaker dat iedereen die de huidige samenleving met open ogen wil zien, deze toetst aan de eigen waarneming en er de nodige vraagtekens bij plaatst, weet dat de praktijk en de feiten een heel ander beeld laten zien… -DGZ-