Die Realität des Sozialismus: Befehl, Zwang, Gewalt

Tweet

Source: Die Realität des Sozialismus: Befehl, Zwang, Gewalt

Bevel, dwang en geweld. Zo wordt het verplicht gestelde denken en handelen voor velen onopgemerkt erdoor gejast. Dat zal ook wel moeten, want van nature zit elk mens heel anders in elkaar. Vrijwillig betaalt men niet voor anderen, tolereert men veel minder en zullen volkeren altijd hun eigen identiteit willen behouden en beschermen. Bovendien zorgt het politiek-mediale complex voor nog meer druk op de bevolking, waardoor vrijwel niemand het nog waagt om een andere mening dan de staatsmening erop na te houden en die ook te verkondigen… -DGZ-