Die verschwiegenen Ursachen der Jahrhundertkrise

Source: Die verschwiegenen Ursachen der Jahrhundertkrise

Verzwegen oorzaken… Een min of meer chronologisch verhaal dat begint bij ca. 1900, de noodzaak voor de elite om de eerste en de tweede wereldoorlog te ontketenen en de verstrengeling met de Angelsaksische wil om het gewenste monetaire systeem in het leven te roepen en in stand te houden. De voor ons meest in het oog springende conclusie die als een rode draad door het verhaal loopt, is de misleiding en het bedrog dat al tientallen jaren plaatsvindt met behulp van alle westerse democraten en de middelen die ze tot hun beschikking hebben om de volkeren steeds weer op het verkeerde been zetten, zeg maar te bedonderen waar ze bij staan… -DGZ-