Directeur gevangenis overgeplaatst om Epstein

De directeur van de New Yorkse gevangenis waar Jeffrey Epstein vastzat, is tijdelijk overgeplaatst. Het Amerikaanse ministerie van Justitie besloot daartoe vanwege het lopende onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van de miljardair.

Source: Directeur gevangenis overgeplaatst om Epstein

Dit geval toont aan dat de (rechts)orde nergens ter wereld functioneert. De stortvloed aan berichten omtrent deze (zelf)moord kunnen maar weer tot één conslusie leiden: geen aandacht aan besteden, de waarheid wordt immers telkens ondergeschoffeld en geen enkele burger zal ooit mogen weten wat er werkelijk allemaal speelde. Dat is een rode draad die de laatste tientallen jaren door alle geledingen van de samenleving loopt.

Tot ons het tegendeel bewezen is (hetgeen nauwelijks te verwachten is op basis van het verleden), houden wij het op het volgende scenario: Epstein werd gerecruteerd met het doel om belangrijke kopstukken wereldwijd te verstrikken in “illegale” handelingen van welke aard dan ook, al of niet met minderjarigen of onder invloed van cocaïne of heroïne. Zonder medeweten van de betrokkenen werden massaal opnamen gemaakt en opgeslagen, teneinde die topfiguren afkomstig uit de wereld van film- en entertainment (Hollywood), de sport, de nieuwskanalen (radio, tv, kranten, internet), de politiek, rechterlijke macht/justitie, de banken, koninklijke huizen en grote bedrijven jarenlang (!) onder druk te zetten en tot op de dag van vandaag te houden… -DGZ-