Discipline…

Een logische orde kent een zekere mate van discipline. Ontbreekt die volledig, beter gezegd laat men toe dat discipline bijna niet meer mag voorkomen, krijg je zoiets als in de westerse wereld waar men met voorbedachten rade(!) op alle niveau’s en aan alle fronten discipline vrijwel “verbood”. Verloedering en toenemende (verborgen) criminaliteit zijn dan voorgeprogrammeerd… -DGZ-