Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren – FTM

Dit kleine team van ambtelijke consultants is bij het grote publiek onbekend, maar het is allerminst onbeduidend.

Bron: Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren – FTM

“Ministers nemen regelmatig de conclusies en aanbevelingen uit de rapporten van ABDTOPConsult over.”

“Bij het aanstellen van nieuwe teamleden werkt die ‘onafhankelijkheid’ als volgt: de consultants worden benoemd door de ministerraad en zijn lid van de ambtelijke Topmanagementgroep. Leden van deze groep zijn ‘verantwoordelijk voor het functioneren van de ministeries bij de uitvoering van het regeringsbeleid.”

Eén van lijntjes “naar boven”… -DGZ-