Dit is de reden voor de ondergang van de sociaaldemocratie – Brainwash

Bron: Dit is de reden voor de ondergang van de sociaaldemocratie – Brainwash

“Met een vaste baan en een bovenmodaal inkomen heb je nog energie over om aan je medemens te denken. Als je op een minimumsalaris van de ene flutbaan naar de andere holt, ziet dat anders uit. Je moet vooral aan jezelf denken, anders kom je het precariaat nooit te boven. Hechten aan solidariteit is een luxe die alleen de betergestelden zich nog kunnen veroorloven.

Om te garanderen dat de “betergestelden” steeds de overhand behouden, teneinde hun beleid voort te kunnen zetten, wordt enerzijds hevige propaganda gevoerd. Anderzijds is men er zich terdege van bewust (en men juicht dat uiteraard toe, ook al beweren ze het tegendeel), dat steeds meer laagbetaalden niet meer naar de stembus gaan. Mochten deze ontwikkelingen niet meer het gewenste resultaat opleveren, is het laatste redmiddel het manipuleren van verkiezingsuitslagen… -DGZ-