“Dit kabinet is schadelijk voor Nederland”… en dat is ook de bedoeling…

In een tijd waarin, zoals verwacht en voorspeld, afbraak en oorlog tot opperste geboden zijn gaan gelden, heeft het regime overal ter wereld regeringen nodig die dat afbraakbeleid ook uitvoeren… Het is steeds anders dan het lijkt.

Het lijkt op een vredelievende democratie, maar die is er niet; het lijkt op volksvriendelijk beleid, maar dat is het niet; het lijkt op een logische orde, maar die is er niet meer; ons geld lijkt op echt geld met een duurzame koopkracht, maar dat is het niet. Nep, fake, theater en circus via propaganda zijn de ophangbeugels van HUN kunstorde. Alle (sociaal)maatschappelijke en ook politieke structuren zijn een afspiegeling van de gezondheidsstatus van hun kunstgeld-systeem, en die zijn dus nu ook doodziek en aan vervanging toe. Het orkest moet blijven spelen, terwijl de dekken steeds verder onderlopen… -DGZ-