Duits publiek wordt bewust misleid…

Talloze vergrijpen in Hamburg begaan door “vluchtelingen” worden massaal onder de pet gehouden. Verzwijgen en manipuleren is aan de orde van de dag. Bij meldingen zijn de politieambtenaren verplicht om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de betreffende deelstaat na te vragen wat, door wie, en in welke gemanipuleerde vorm er gepubliceerd mag worden. Het grootste gedeelte van dergelijke vergrijpen wordt bewust volledig buiten de media gehouden… -DGZ-