Dutch Protest: No Farmers, No Food…

It is a deliberate attempt to exacerbate the food supply shortage to push forward the World Economic Forum’s (WEF) agenda for the Great Reset. Again, the WEF is transparent about its plans but no one wants to see what is staring them in the face.

Source: Dutch Protest: No Farmers, No Food | Armstrong Economics

“It is a deliberate attempt to exacerbate the food supply shortage to push forward the World Economic Forum’s (WEF) agenda for the Great Reset. Again, the WEF is transparent about its plans but no one wants to see what is staring them in the face.

Afbraakbeleid is altijd opzet. Voedeltekorten creëren is schaarstebeleid, waarmee volkeren gemakkelijk aangestuurd kunnen worden… -DGZ-