Economieminister: geen sprake van ’graaiflatie’

Source: Economieminister: geen sprake van ’graaiflatie’ | Binnenland | Telegraaf.nl

De vierde ruiter, het tijdperk van de grondstoffen. Door de permanente koopkrachtdaling van ongedekt geld lijkt het alsof producten duurder worden. Het is echter de afnemende koopkracht van HUN geld, die ONLOSMAKELIJK verbonden is met de jaren durende eindfase van HUN geldsysteem. Producenten moeten nu duurdere grondstoffen inkopen en berekenen de consument meer voor de nu duurder geworden eindproducten. Logisch, en dat heeft niets met graaien te maken, hoewel veel vooraanstaande populisten dat graag anders beoordelen. De sporen en ware oorzaken mogen immers onder geen voorwaarde leiden naar HUN stervend geldysteem dat zij (veelal politici) met alle macht verdedigen.

Zeer nadrukkelijk spreken we steeds van HUN geldsysteem en HUN kunstorde. Met kunstgeld creëer je een kunstorde. Volksgeld daarentegen bestaat uit dekking door vaste waarden. Die dekking zorgt ervoor dat overheden geen geld uit kunnen geven dat er niet is of dat niet eerder verdiend is en dat wederom zorgt voor een normale, logische en natuurlijke orde, zónder de huidige excessieve welvaart die uiteindelijk tijdelijk en gekocht zal blijken te zijn. Het smijten met geld zou meteen afgelopen zijn, de huidige politiek kan opdoeken en de democratenpandemie eindigt abrupt. 

HUN geld is alleen gedeeltelijk gedekt door economische grootheden die niemand kan controleren en die naar believen kunnen worden aangepast aan HUN wensen. Het mag daarom duidelijk zijn waarom politici krampachtig alles in het werk stelt om te redden wat er te redden valt teneinde zo lang mogelijk aan de macht te blijven, en daartoe zelfs de eigen burgers steeds meer gaat belasten, zowel in financieel als ook in niet-financieel opzicht. HUN fiatgeld is HUN voedingsbodem, en wel de enige. Nationale regeringen ontlenen er hun bestaansrecht aan, én ze voeren er in de eindfase van HUN systeem steeds oorlogen voor die door hen voor dat doel geprovoceerd worden. We zijn er getuige van. Ze zoeken alleen steeds andere oorzaken en zondebokken die ons via hun propaganda-kanalen naar binnen moeten worden gegoten… -DGZ-