Een beetje gelijk…

https://twitter.com/ClownWorld_/status/1723701353934168569

Het wereldbeeld van deze laatste generatie is zover verwijderd geraakt van de logische orde dat voor hen nog slechts een kunstorde geldt waarin leden van die generatie zelf niets meer in te brengen, te beslissen of te denken hebben. Men is het prima gaan vinden dat de overheid voor alles en nog wat een oplossing biedt. In ruil daarvoor worden vrijheden en eigen verantwoordelijkheid steeds verder afgebouwd.

Een andere minstens zo ingrijpende verklaring is dat de eerste en tweede generatie na de tweede wereldoorlog in de opbouwfase de grootste winsten kon boeken en beheren

Voor elke daarop volgende generatie werd de spoeling steeds dunner. En nu zitten we in de fase waarin de koek op is en de muur in zicht of al bereikt is. HUN geldsysteem bevindt zich namelijk in de eindfase en deze laatste generatie heeft het nazien. Alles is afgeroomd en we moeten nu wachten op de definitieve afbraak en de wederopbouw, waarna de cyclus weer van voren begint.

En het leuke is… dat al die politieke praatzakken zoveel mogen kletsen als ze willen. De cyclus houden zij niet op, evenmin als het einde van HUN geldsysteem. We kunnen dus heel vaak heel veel zaken en met een gerust hart aan ons voorbij laten gaan, en ons bezig houden met (mentale) voorbereidingen voor het eigen gezin. Al het andere, zoals nieuwe verkiezingen is afleidende bijzaak en niet ter zake doende ruis. Het hoort allemaal bij de onechte wereld die ons als toneelstuk opgevoerd wordt… -DGZ-