Een economie met Defensie als prioriteit: wat betekent dat voor Nederland?

Source: Een economie met Defensie als prioriteit: wat betekent dat voor Nederland

We zagen hem al aankomen… en maakten er melding van.  

Wat natuurlijk telkens ontbreekt in berichten en analyses, die men ons gewillig ter beschikking stelt, is de verbinding met de WÍL van het westen om in deze fase van hun stervende systemen oorlog te provoceren. Het oude systeem is uitgemolken. De wereld staat voor de volgende transitie…

Het westen staat met de rug tegen de muur, dreigt haar macht te verliezen en doet wat het altijd doet in een dergelijke situatie. In zoverre voorspelbaar, evenals het feit dat Zwarte Piet opeens weer mag meedoen. Die krijgt na Duitsland tijdens wereldhervorming I en II, nu Rusland toegeschoven.

Mensenlevens interesseren het regime en dus alle nationale regeringen in het geheel niet. De transitie naar een andere (geld)orde is in hun ogen steeds het hogere doel en voor het bereiken daarvan moet alles en iedereen wijken. 

Om schuldtoewijzingen en tegenwerking van de massa te vermijden, zoekt men steeds een zondebok, die afleidt van hun eigen per definitie niet duurzaam en dus stervend geldsysteem, dat als de ware oorzaak van neergang, verval en verloedering geldt. Het functioneert ook nu weer. Een verblind volk kun je immers van alles wijsmaken.

De uitleg over het installeren van een oorlogseconomie mag dan wel redelijk onschuldig lijken, een (zelf veroorzaakte) crisis-situatie kan elke overheid de macht geven om allerlei noodwetten te activeren die de nu al vrijwel machteloze burger helemaal buiten spel plaatsen… -DGZ-