Een globaal geldspel…

Het is één globaal spel “geldsmijten”. De met name westerse landen laat men van binnenuit doodbloeden. Het is niet voor niks afbraaktijd… Aan alles en iedereen, behalve de eigen bevolking, worden enorme kapitalen uitgegeven. Dit is bewust gevoerd beleid en niet als “een ongelukje” of “een incident” te beschouwen.

Ga er maar van uit dat het regime precies weet wat het doet en ook exact weet wat de gevolgen zijn. Zou goud als geld worden beschouwd, werd er geen gram weggegeven of verkwist. Monopoly-briefjes daarentegen beschouwt men in feite zelf als waardeloos als men het weggeeft en dat lijkt dan een voor de hand liggende gevolgtrekking te zijn.

Zolang het geldregime nog waarde aan haar valuta toekent, houden ze alle poorten open voor het kopen en omkopen van mensen en van alles en nog wat, zoals het dat al minstens tientallen jaren doet. Op deze manier vormen ze dan de wereld naar hun socialistische, marxistische, communistische ideologieën of mengvormen daarvan, die één ding gemeen hebben: diefstal van macht, volledige volkscontrole en dus volksvijandig.

Dat is namelijk steeds de clou: tijdens de jaren dat het geldregime ons HUN ongedekt geld als inferieure valuta opdringt, gebruiken zíj het om alles en iedereen te kopen en om te kopen, en zodoende de wereld naar hun hand te zetten. Ze handelen voordat de geldstromen opdrogen. In de eindfase gooien ze het dan zelfs weg en geven er blijk van hoe waardeloos men het in feite vindt. We zouden ook de conclusie kunnen trekken dat er geld in overvloed is als men het zich kan permitteren om het weg te gooien. Men zorgt er via schaarstebeleid en dus weggooien voor, vergelijkbaar met groente die op groenteveilingen wordt “doorgedraaid”, dat niet iedereen het in voldoende mate mag hebben…

Het regime dat al sinds jaar en dag bepaalt welk geld het volk moet gebruiken, heeft een groot deel van de macht al gestolen van het volk. Wij geven die machtsovername de naam “loonzakjescomplot”. Vanaf dat moment had het regime de bevolking al in de zak die gaandeweg, onopvallend en dus zonder slapende honden wakker te maken, steeds verder wordt dichtgeknoopt…

100 Jaar geleden van goud- en zilvergeld IN HANDEN van het volk naar 50 jaar later nog maar ongedekt papier- en muntgeld, en later (als cash wordt afgeschaft) helemaal niets meer in handen. Steeds geldt: “If you don’t hold it, you don’t own it” en blijkbaar is het doel om niets in handen te mogen hebben en “gebakken lucht” voldoet nou eenmaal niet…

Banktegoeden behoren toe aan de REGIMEbank en niet aan de rekeninghouder! Alleen het rekeningnummer bestaande uit een aantal cijfers en letters, mag de burger zijn bezit noemen. Al stelen of onteigenen ze officieel niets, de ooit vrije burger is de controle en de onafhankelijkheid nu al grotendeels kwijt. Hij weet het alleen nog niet…

Dat is de machtsverschuiving van het volk naar het regime, oftewel van natuurlijke orde naar HUN kunstorde en díe machtsverschuiving is ze oorlogen waard, waaronder De Grote Wereldoorlog tegen de bevolking. Machteloos en ontwapend achtergelaten stribbelt het volk dat nog niet eens weet wie haar ware gemeenschappelijke vijand is, nu alleen nog wat tegen. Het heeft echter al lang niets meer te vertellen. 

Veelal misbruikt men voor hun dubieuze praktijken een waar leger aan NGO’s of andere onbekende en verdekt opererende  maar wel met ongedekt geld volgestopte instanties. die allemaal één ding gemeen hebben: onder een positief klinkende dekmantel (iets met “democratisch”,”socialistisch”, “vrede”, “natuur” of “milieu”) ageren ze ten dele onder de radar uiteindelijk steeds volksvijandig, maar altijd in het belang van het geldregime… -DGZ-