Een tijdelijk lichtpuntje…

Onze echte vrienden in Europa zorgen af en toe nog eens voor een beetje afwisseling.

Al tientallen jaren is bekend dat het westen niet meer het centrum van de wereldmacht zal zijn en dat China respectievelijk het oosten die macht zal overnemen. De Verenigde Staten hebben steeds een vijand nodig om hun economie en dan met name hun militaire industrie winstgevend draaiende te houden.

Sinds de oprichting zijn de VS grotendeels in oorlog, het land is op oorlog opgebouwd, vertrouwt erop en profiteert ervan. De Amerikaanse machthebbers zijn roofdieren die gewetenloos oorlog voeren, massaal doden te verantwoorden hebben, ze liegen en bedriegen. Ze pakken gewoon wat ze willen. Normale onderhandelingen en contracten zijn niet mogelijk.

Iedereen die meent een volwaardig partner van de VS te zijn, kent de geschiedenis niet en heeft er niets van geleerd. Onze West-Europese “leiders” staan voorop als het gaat om collaboratie met de vijand en verraden zodoende in opracht van HUN Amerikaanse “vrinden”voordurend en langdurig het eigen volk… -DGZ-