Eerst ondenkbaar, nu de nieuwe normaliteit…

Het spreekt voor zich dat, zolang het puin hier niet geruimd is, de realisten in hun bunker blijven en geen aanstalten maken om te gaan bewegen.

“In een dergelijk vijandige constellatie blijven wij natuurlijk in onze figuurlijke bunker en sputteren hooguit op waakvlam een beetje mee… voor de Bühne…”  … -DGZ-