Einde oefening…

Zoals we hier vaker vaststelden, is massa-immigratie als onderdeel van het bewust gevoerde afbraakbeleid overal daar van toepassing waar het op westerse leest geschoeide geldsysteem de meeste invloed had, waar het nu aan invloed verliest en waar het einde van HUN geldcyclus de oorlogsfase inluidt. Dat systeem gaat uiteindelijk verdwijnen

Het móet verdwijnen omdat het bedoeld is om slechts tijdelijk te functioneren in het belang van het geldregime en uitdrukkelijk NIET in het volksbelang. Zodra HUN geldstelsel is uitgemolken en de wereld hervormd is zoals het regime dat voor ogen had, breekt men het via “controlled demolition” af…

De toegepaste hervormingen die men met HUN ongedekt geld heeft kunnen kopen, en die steeds uitdraaien op meer macht die men het volks afneemt, draait men vervolgens natuurlijk niet terug… -DGZ-