’Energie is nu een luxe’

Nu is gebleken dat het ondanks eerdere sussende woorden van het kabinet helemaal niet zo meevalt met de hogere energienota, maken Nederlandse huishoudens zich zorgen.

Source: ’Energie is nu een luxe’

Men wist jaren geleden al dat het op termijn moeilijker zou worden om de (werkende) burger en belastingbetaler nog meer voor alles en nog wat verplicht te laten betalen. Er moest dus tijdig gezorgd worden voor “flankerend beleid” met betrekking tot het genereren van inkomsten. Klimaat, volksgezondheid en daaraan gerelateerde onderwerpen en thema’s bleken voor dit doel uitermate geschikt te zijn. Via propaganda heeft men dan ook jarenlang gewerkt aan een bange bevolking. Naast de zieligheids- en opheffactor werkt het verspreiden van angst altijd uitstekend om het volk in het gareel te houden en in de gewenste richting te sturen, en vooral om de goedgelovigen het geld uit de zak te kloppen… -DGZ-