Energiecrisis naar hoogtepunt: ‘Wie vertelt het eerlijke verhaal?’

Source: Energiecrisis naar hoogtepunt: ‘Wie vertelt het eerlijke verhaal?’ | Video | Telegraaf.nl

Van overheden en instanties krijg je nooit een eerlijk verhaal. In grote lijnen komt het er telkens op neer, zoals dat ook in dit filmpje bevestigd wordt, dat de benodigde grondstoffen in handen zijn van Rusland en China en dat er geen infrastructuur is voor de energietransitie naar “groene energie”. Ook hiervan maakten we eerder al melding. Het regime weet dat en maak daar misbruik van. 

Door het regime worden van de ware oorzaken afleidende, verwarrende oorlogs- en schaarstesituaties in het leven geroepen, teneinde de huidige (maatschappelijke) orde te vernietigen. De laatste tijd kunnen we steeds vaker genieten van plotseling optredende onlogische en onverklaarbare gebeurtenissen die een tijd geleden niet of niet in die hevigheid optraden.

Deze schaarste op meerdere terreinen, inclusief eventueel voedselschaarste, is een tactisch wapen tegen de volkeren. Er moeten drastische maatregelen komen die de mensen in een soort paniek veroorzakende shock-toestand gaan brengen waardoor ze gemakkelijk in de gewenste richting te sturen zijn en veranderingen gaan accepteren. 

Kortom, het regime zorgt er met behulp van nationale regeringen voor dat het einde nog niet in zicht is en er ook met man en macht aan gewerkt wordt om vrijheden, met name ook op het gebied van reizen en mobiliteit algemeen, verder te beperken… -DGZ-