Energieschaarste…

Energieschaarste, woningschaarste, ruimtegebrek, rem op de mobiliteit. Het behoort allemaal tot de met voorbedachten rade geïnstalleerde problemen die men aansluitend niet wil oplossen. Wrevel, onzekerheid en ontevredenheid nemen toe dankzij dit afbraakbeleid. Men is alom alleen maar verbaasd dat men het zover laat komen, maar wil nog niets weten van de opzet die in het spel is om burgers in bedwang te houden en westelijke landen steeds meer lam te leggen als middel en aanzet tot de door het regime in het spel gebrachte “Great Reset”, inclusief het vernietigen van de sociale- en de rechtsorde.

Het hier sinds de start in 2017 door ons veelal geopperde “het blijft niet zoals het is”, blijkt nu steeds vaker en tot steeds meer mensen door te dringen. Het is in zoverre voorspelbaar dat de “Reset” in eerste instantie een financiële reset is, die noodzakelijk geworden is op basis van het ons opgedrongen niet duurzame en dus eindigende geldsysteem. Onder de titel “De vier ruiters van de Apocalyps” besteedden we destijds al aandacht aan de toekomstige ontwikkelingen die we na 2020 inderdaad kregen: niet meer terug te betalen schuldenbergen, geldontwaarding en oorlog. De vier-generatie-cyclus, de geldcyclus, de oorlogscyclus, de demografische cyclus, de schuldencyclus, the fourth turning… Geef het beestje een naam… Het zijn cycli met deels voorspelbare afloop, waartoe nadrukkelijk ook behoort de met opzet op zijn kop gezette wereld waarin veel mensen niet meer weten of ze mannetje of vrouwtje zijn, behalve de realisten onder ons die het spel al lang doorzien hebben

Het vervolg is (gedeeltelijke) onteigening van eigendom en bezit. De eerste passieve fase in de vorm van koopkrachtverlies via hogere prijzen is al aangevangen. Later komen daar bij de actieve van overheidswege in gang gezette procedures. De termen “sociaal”, “solidariteit” en “herverdeling” of soortgelijke dwangbevelen zullen ons dan door de media weer om de oren gegooid gaan worden. Om die reden herinneren we er steeds aan om in deze fase geen groot bezit en eigendom op te bouwen en aan te houden, of daar veel moeite voor te doen.

Het wordt de goedgelovigen linksom of rechtsom afgenomen. Het is immers een tijdelijk welvaartsfase, gekocht met ongedekt geld, een illusie die gaat eindigen. Niet van de een op de andere dag, dat zou slapende honden wakker maken, maar eerder sluipend, onopvallend en verstopt achter allerlei democratisch-socialistisch positief klinkende argumenten, via zondebokken en andere schuldigen, én na een al of niet direct aangestuurde conflict- of probleemsituatie op militair of financieel gebied. De vermeende noodzaak tot het treffen van “nodige” en “onvermijdelijke” noodmaatregelen à la corona, à la energiecrisis, à la klimaatcrisis , à la oorlog in Europa, à la migrantencrisis, à la schuldencrisis of elk ander willekeurig zelfgemaakt “probleem” moet de meerderheid steeds via allerlei mediaal verspreide argumenten verkocht worden… -DGZ-