Er hangen geen meters…

Men pikt er steeds die onderwerpen uit waarvan nooit kan worden aangetoond en bewezen dát er een effect is, en welke uitwerking er eventueel zijn. Er hangt geen meter in de tuin of op het balkon die dat registreert of registreren kan. Daarom worden er kapitalen verkwist aan propaganda om ons te overtuigen van het gelijk van het regime en hun nationale regeringen, zoals dat ook gebeurde bij het volkscontrole verhogende Corona verdeel-en-heers project.

Het volksbedrog moet ons voortdurend deels via bangmakerij verteld en dus verkocht worden, zodat we het vooral niet vergeten en we ons vooral aan HUN spelregels houden…

“Er hangt geen virus- klimaat- of stikstofmeter in de tuin waarop wij veranderingen zouden kunnen aflezen. Het moet ons voortdurend “verteld” en dus verkocht worden.”  Harde bewijzen zullen we nooit krijgen. Die kunnen zij ook nooit leveren en toch baseren de hogepriesters van de regime-sekte hun beleid op een bijbel waarin grote delen van de kerkgangers blijven geloven… -DGZ-