’Er is geen krapte op de arbeidsmarkt’

Source: ’Er is geen krapte op de arbeidsmarkt’ | De Kwestie | Telegraaf.nl

Die “krapte” die er ook in onze ogen NIET is, blijkt zelfgemaakt. De oorzaak van die huidige onevenwichtigheden en verstoringen ligt bij de voorgaande generaties democraten.

Dáárvan wil men natuurlijk niets meer weten en bovendien is het al zo lang geleden dat de relatie met die oorzaken van die “Great Distortion” niet meer gelegd kan worden. Ze weten het al niet meer en bijgevolg hebben WIJ aan al die mensen dus niets. Een soort “Wir haben es nicht gewusst” (eigenlijk: we wilden en mochten het niet weten), maar dan op een ander niveau en werkterrein.  

Het enige dat overblijft is gepriegel in de marge, veel jarenlang geklets, veel overbodige langdurige discussies en zoeken naar oplossingen voor de door henzelf in het leven geroepen “problemen” en “crises” die er dus daarom ook niet zullen komen. Onze nieuwe democraten hebben dan wel altijd iets te doen, maar zijn aan handen en voeten gebonden aan de inmiddels hervormde samenleving, met alle gevolgen van dien… Personeelskrapte is het gevolg van destijds in het leven geroepen onevenwichtigheden die deeltijdwerk op grote schaal mogelijk maakte.

Zoals we hier vaker beweren, is het kwaad al lang geschied en er is geen weg terug. Het regime wilde die hervorming destijds en zal die dus ook nooit terugdraaien. Dat is immers altijd de clou.

Voor het vast verankeren van die verandering heeft men eveneeens hard aan de weg getimmerd bij bedrijven, en hen ertoe bewogen bij de afdelingen personeelszaken of diensten die verantwoordelijk zijn voor de aanname van personeel, vrijwel uitsluitend personen te plaatsen die voldoen aan het profiel van werknemers en vooral werkneemsters die men destijds op het oog had.

Kijk maar wie daar nu zitten… Die mensen zullen bijgevolg NIET hun oogmerk richten op mensen die NIET hun heil zoeken in een deeltijdbaan of die op basis van hun status de verantwoordelijkheid voor het VOLLEDIGE gezinsinkomen willen of moeten dragen, en als zodanig een topmotivatie meebrengen. Het aannamebeleid is gebaseerd op kwaliteit- en motivatie dodende ideologieën en niet meer hoofdzakelijk op werkervaring, kwalificatie en vaardigheden. Die vernietigende ideologieën waarmee ze ondertussen het hele continent overspoeld hebben, vonden destijds al hun oorsprong aan de andere kant van de oceaan… -DGZ-