Er is geen links of rechts; er is corruptie…

Jong wordt uitgespeeld tegen oud, niet-blank tegen blank, vrouw tegen man, oorspronkelijke bewoners tegen geïmporteerden, werkenden tegen niet werkenden, gevaccineerden tegen niet-gevaccineerden, hetero’s tegen de rest, niet-westerse landen tegen westerlingen, islamisten tegen alle anderen, aanhangers van Israël tegen aanhangers van Hamas of Palestijnen, rechts tegen links… het regime en dus alle nationale regeringen zorgen voor dat verdeel en heers-beleid.

De massa is ondertussen op zoveel terreinen verdeeld en bezig met onderlinge twisten dat al niet meer opvalt dat regeringen als uitvoerende organen van het regime de ware corrupte volksvijanden zijn.

Verkiezingen veranderen daar niets aan. Als ze wél fundamentele veranderingen teweeg zouden brengen, waren ze allang verboden. Onzinnige politieke prietpraat hoort bij het spel om ons in HUN afleidende volksvijandige show- en kunstsamenleving een functionerende democratie voor te spelen… -DGZ-