Escobar: The Abuse Of Europe Is Never-Ending While Hegemon Is Making A ‘Killing’

Source: Escobar: The Abuse Of Europe Is Never-Ending While Hegemon Is Making A ‘Killing’ | ZeroHedge

“In geoeconomics, German industrial exports – which were a key factor in its positive balance of payments – are going down the drain. Germany and assorted EU nations are now dependent on ultra-costly American LNGAn enslaved EU was forced by the American “ally” to simply give up on the Russian market for its own auto and other exports that paid for cheap energy imports. In a matter of months, balanced trade Looking East was turned into deficit trade with the Hegemon.”

Een dergelijke werkwijze is kenmerkend voor de afhankelijkheid van de VS die Europese bestuurders ten koste van hun volkeren toestaan en zelfs stimuleren. We spraken daarom al eerder van de noodzaak van een bevrijdingsoorlog om het Amerikaanse juk af te werpen. Daarvoor is het nodig dat men in Europa eerst onderkent wie die ware vijand is. Zover is men nog niet eens. De onderdrukkende Amerikaanse militaire show-mentaliteit zorgt eroor dat we in Europa in hun theater naar hun pijpen moeten dansen. Sommigen weten wel hoe het zit en benoemen de vijand ook, maar komen momenteel niet ver. Ook dáár legt men met succes de verstikkende branddeken over waarheden en feiten.

“Het is gevaarlijk om een vijand van de VS te zijn, maar fataal om als “vriend” te boek te staan”

Voor een autonoom Europa zal die afhankelijkheid opgeheven moeten worden en zullen alle militairen en materieel van de Angelsaksen als vreemde mogendheid uit Europa verdreven moeten worden. Vervolgens zullen ook alle huidige Europese collaborateurs moeten hangen. Pas daarna en niet eerder zouden we kunnen overwegen om de nek weer uit te steken. Tot die tijd blijven we “ondergronds” en die informatie geven we ook zo door aan onze kinderen, kleinkinderen en eventueel anderen die ervoor open staan.

Openlijk protest en verzet echter heeft geen zin tegen een regerend blok als verlengde arm van het regime dat gaandeweg de macht van het volk gestolen heeft en zodoende elk middel (verborgen) kan inzetten om niet-aanhangers van de staatsmening klem te zetten. Achter het menslievende, begripvol en mensenrechten opeisend masker gaan nu wolven in schaapskleren schuil die uit zijn op destabilisatie, afbraak en het vernietigen van de sociale orde die evenredig tendeert aan HUN nu aftakelend geldsysteem… -DGZ-