Escobar: The Big Picture Behind The Iran-China Strategic Partnership

Source: Escobar: The Big Picture Behind The Iran-China Strategic Partnership | ZeroHedge

Waarom worden wereldoorlogen geprovoceerd? 

This was behind World War I, where Germany knocking out Russia created fear among the Anglo-Saxons that should Germany knock out France it would control the Eurasian land mass.

WWII was conceived against Germany and Japan forming an axis to control Europe, Russia and China. 

The present, potential WWIII was conceived by the Hegemon to break a friendly alliance between Germany, Russia and China – with Iran as a privileged West Asia partner.

Everything we are witnessing at this stage spells out the US trying to break up Eurasia integration.”

…en waarom moet Oekraïne het ontgelden? 

“This whole process – already happening – is in many aspects a direct consequence of the Empire’s “until the last Ukrainian” proxy war against Russia.”  

Oorlogen ontstaan niet “zomaar” en toevallig. Steeds hebben ze het doel om controle en macht uit te oefenen en/of de “vijand” in een nadelige positie te brengen. Het westerse blok verliest momenteel macht. HUN geldsysteem waaraan het de macht ontleent, is stervend. Het kopen en omkopen van alles en iedereen met steeds waardelozer wordend geld, wordt steeds moeilijker. Een crimineel (geld)systeem wordt nou eenmaal steeds opgetuigd en in stand gehouden door criminelen en hun aanhangers. Die laatsten zijn onze “democratische” bestuurders als uitvoerders van de snode plannen.

Steeds vaker dringt dan ook het besef door dat de democratie zo dood is als een pier, én dat wereldwijd primair de belangen van supra-nationale entiteiten gediend worden. De politieke structuren in alle westerse landen zijn daarom ook zo geconstrueerd dat men de democratie de nek om kan draaien zonder dat het de meerderheid van de bevolking opvalt. Men moet daarom ook niets hebben van politieke referenda met directe volksinvloed, of directe volkskeuze van bestuurders. Die worden namelijk steeds geplaatst en niet gekozen. Met andere woorden: het volk mag niets te vertellen hebben… -DGZ-