EU-burgers gaan betalen voor CO2-uitstoot rijden en wonen

Source: EU-burgers gaan betalen voor CO2-uitstoot rijden en wonen | Buitenland | Telegraaf.nl

Mensen met legaal verworven bezit en eigendom zullen steeds meer last gaan hebben van onze lastenverhogende leiders als wolven in schaapskleren. Onopvallend worden de voorbereidingen voor lastenverhogingen al getroffen. Linksom of rechtsom en via welke valse argumenten dan ook: betalen zullen we allemaal.

Nou weet niemand precies wat het regime allemaal uit gaat spoken om de volkscontrole te behouden en zelfs sterk uit te breiden, maar de grote lijnen zijn wel steeds herkenbaar. Het volk had al niets te vertellen en dat zal ook zo blijven zolang de huidige democraten als verlengde arm van het regime het van het volk voor het zeggen mag blijven hebben en de hooivorken in het vet blijven. Nog bestaande vrijheden zullen stap voor stap zelfs verder beperkt gaan worden. 

Vaker spoorden we aan tot (mentale) voorbereidingen voor de komende minder comfortabele tijden, waarvan we inmiddels de gevolgen al aan de den lijve beginnen te ondervinden. Naast bijvoorbeeld de voorstellen van Nomi Prins en vele vele anderen (met de daarbij behorende nadelen en risico’s), zal ook op andere terreinen “de knop om” moeten.

Wonen en autorijden wordt voorspelbaar duurder. Zorg voor een goede lichamelijke gesteldheid, zodat levensmiddelen steeds per fiets of te voet binnen handbereik zijn. Mocht de werkplek alleen met de auto bereikbaar zijn, niet twijfelen om ontslag te nemen en een minder goed betaald baantje in de buurt van de verblijfplaats te accepteren zodat uiteindelijk toch (tijd)winst overblijft. Minimaal gemotoriseerd reizen en wonen op zijn smalst, en dus zo goedkoop mogelijk. De voor de burger minst kostbare alternatieven probeert men op voorhand al zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. De auto zal zelfs in veel gevallen de deur uit moeten. Enkele jaren geleden ondenkbaar, maar nu opeens een reëel scenario om niet de almaar betalende idioot te zijn. Stap uit het circus en bereid je daar serieus op voor.

Overweeg om een kleinere kamer (of misschien wel de kleinste) in de woning tot hoofdverblijf om te toveren. Het levert een enorme energiebesparing en dus veel geld op als slechts een kleine ruimte verwarmd dient te worden. Een zeurende koukleumende partner die niet wenst in te binden kan wel eens een blok aan het been blijken te zijn en die moet je misschien wel op een elegante manier kwijt zien te raken. De tijden zijn veranderd en daar horen onorthodoxe maatregelen bij… Nog steeds worden (veel te) ruime woningen gebouwd die het volksbelang in veel gevallen niet dienen. Kleinschaligheid wordt steeds meer troef en je zult het in alle opzichten zélf moeten doen. Steeds blijkt dat anderen en zeker de overheid dat nooit voor je doen…

Hoe drastischer de niets en niemand ontziende nationale regeringen te werk gaan, des te drastischer dient de burger zelf in te grijpen, het bestaande leven zelf af te breken, zoveel mogelijk het heft in eigen handen te nemen én vooral ook geen vinger meer krom te maken dan noodzakelijk in deze nu al op zijn kop gezette wereld. Veel eigendom zal te zijner tijd een blok aan het been blijken te zijn: ze proberen het in te pikken…

Breek met het vertrouwde, leren, studeren, baantje, sparen, carrière maken, eigen huisje etc. Neem alleen beslissingen die voor de korte termijn te overzien en door jezelf te controleren zijn. De middellange en lange termijn wordt door regeringen in opdracht van het regime dermate van onzekere en onveilige factoren voorzien dat in deze fase niemand aan lange termijnplanning kan maken, alhoewel het lijkt alsof dat wel het geval zou zijn. Komende gebeurtenissen en maatregelen zullen op meerdere terreinen steeds ingrijpender en vrijheidsbeperkender zijn, én meer afhankelijkheid creëren.

“Meer afhankelijkheid =meer controle”… we financieren onze eigen vrijheidsbeperking en een leven als lijfeigenen… -DGZ-