EU-hof verbiedt ’homotest’ asielzoeker

Een asielzoeker mag niet aan een psychologische test worden onderworpen om zijn seksuele gerichtheid vast te stellen. Zo’n onderzoek is een onevenredig ernstige aantasting van het privéleven van de asielzoeker, stelt het Europees Hof van Justitie.

Source: EU-hof verbiedt ’homotest’ asielzoeker

Het beleid is er duidelijk op gericht om onder meer asielzoekers en migranten geen strobreed in de weg te leggen. Het maakt niet uit wat de tegenstanders in de strijd gooien, het wordt allemaal kansloos gemaakt. Vooral de hoogste kringen en instanties zijn ingenomen en bezet door mensen die niet alleen genderneutraliteit, maar ook gelijkheid en mensenrechten tot het hoogste goed en “über alles” verklaard hebben. Dat is dan ook de reden dat van binnenuit geen enkele verandering te verwachten is en alleen van buitenaf op welke manier en via welke gebeurtenis(sen) dan ook, het wereldbeeld van de meeste mensen tot op de grondvesten afgebroken moet worden. Elk recht, ook een mensenrecht, mag niemand in de schoot geworpen krijgen. Het moet eerst verdiend worden… -DGZ-