Euro crash weer dichterbij: Kapitaalvlucht uit Italië op gang gekomen

Source: Euro crash weer dichterbij: Kapitaalvlucht uit Italië op gang gekomen

Het wereld-faillissement is een feit, het moet alleen nog verkondigd worden. Elk ongedekt geld-systeem kent een einddatum die via allerlei kunstgrepen, waaronder het ongebreideld geld in omloop brengen, hooguit iets verder naar achteren geschoven kan worden. We bevinden ons in die levensverlengende fase. Een gezonde basis ontbreekt, de uitwassen vieren hoogtij, evenals de bijbehorende mis- en afleidende propaganda. De huidige constellatie zal niet alleen leiden tot een financiële “reset”, maar zal uitmonden in een fundamentele omwenteling in onder meer (geo-)politiek en maatschappelijk opzicht en een einde maken aan huidige liberale en socialistische democratie die zo´n honderd jaar het stempel op de wereld drukte. Ook dergelijke fasen en structuren, die gekenmerkt worden door kunstmatige instandhouding en verandering van de samenleving, hebben een expiratiedatum. De toverterm “duurzaamheid” is de huidige politiek wel bekend, getuige hun reclame-campagnes, maar blijkbaar realiseren zij zich niet dat duurzaamheid en niet-duurzaamheid op meerdere terreinen van toepassing zijn. Het bestaande moet worden afgebroken om iets nieuws te kunnen laten ontstaan. Ongeduld, ongeloof en vertrouwen in de huidige orde zullen te zijner tijd slechte raadgevers blijken te zijn… -DGZ-