Europa moet het Angelsaksische juk afwerpen…

“…the US meddled in their internal politics, interfered in elections, and installed client regimes into power who then “wanted” to join NATO.”

Zoals we hier al vaker voorstelden dient Europa eerst het Angelsaksische juk af te werpen. Vreemde oorlogszuchtige mogendheden hebben op ons continent niets te zoeken. Dat lijkt onmogelijk zolang het volk de staatspropaganda blijft geloven dat Rusland onze vijand zou zijn. We hebben een bevrijdingoorlog nodig tegen onze ware vijanden en dat is niet Rusland.

De geschiedenis wordt steeds in het verleden en het heden geschreven. Ook nu, en we zijn er getuige van. De feiten over de “Osterweiterung” die het westen/de NAVO/de EU/de Angelsaksen met vereende krachten aan hun laars lapten, de staatsgreep in 2014 in de Oekraïne die een NAVO-vriendelijke regering installeerde, de aanvallen op de van oorsprong Russische burgerbevolking in het oorsten van de Oekraïne worden nu al uit het geheugen gewist en uit de mediale berichtgeving gehouden. De oorlogshetze tegen Rusland komt goed op gang, en later is er in de geschiedenisboeken van Angelsaksische provocatie en beïnvloeding niets meer over… -DGZ-