Every leader appears to be pushing for war because the monetary system is cracking…

“Every leader appears to be pushing for war because the monetary system is cracking.”

Komt overeen met onze zienswijze die we daarom hier al jaren propageren. Het gemene volk mag niet in de gaten krijgen dat het wereldwijd verplicht ingevoerde, alles bepalende en alles overkoepelende geldsysteem stervende is. De huidige geldontwaarding is daarvan een typisch verschijnsel. Oorlog en zondebokken als afleiding…

Het einde van HUN monetaire systeem luidt tevens het einde in van de ons bekende socialistische liberale “democratie” en het einde van de politieke klasse. Zodra er geen steeds waardelozer wordend geld meer te verdelen is, zijn al die democratische bestuurders nutteloos geworden… -DGZ-