Ex-IWF-Chef Cottarelli soll Italien zu Neuwahlen führen: “Ein Herr Niemand, der die internationale Finanz repräsentiert”

Nach dem Scheitern der geplanten Koalition in Italien soll der Finanzexperte Carlo Cottarelli das Land zu einer Neuwahl führen. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragte den ehemaligen Direktor beim Internationalen Währungsfonds, eine Expertenregierung zu bilden.

Source: Ex-IWF-Chef Cottarelli soll Italien zu Neuwahlen führen: “Ein Herr Niemand, der die internationale Finanz repräsentiert”

In tegenstelling tot de wens van de meerderheid van de bevolking wordt de door de (financiële) elite’s gewenste EU- en euro-vriendelijke koers waarschijnlijk weer voortgezet. 

“Präsident Mattarella hatte am Sonntag sein Veto gegen die Berufung des 81-jährigen Euro-Gegners Paolo Savona zum Wirtschafts- und Finanzminister eingelegt und damit die Regierungsbildung vereitelt.” 

Euro- en EU-tegenstanders zijn in heel Eruopa niet gewenst en worden er op welke manier dan ook uitgeknikkerd. Conservatief, rechts en “oude” normen en waarden hebben in deze samenleving waarin democratie steeds op “een bepaalde manier” wordt uitgevoerd, geen schijn van kans. Dat de PVV gisteren haar beklag deed over het feit dat men nergens mee mag besturen, past in het beleid om nergens in Europa afwijkende stromingen toe te staan. Tot op zekere hoogte legt men de niet-systeemconform denkenden geen strobreed in de weg en wekt men de indruk dat er een keuze mogelijk is. Dreigt echter een serieuze aanval op de bestaande structuren, is niets te dol om hen de weg te versperren… -DGZ-