Facebook klokkenluider bevestigt onderdrukking en censuur conservatieve sites

Source: Facebook klokkenluider bevestigt onderdrukking en censuur conservatieve sites

In het links-liberale “progressieve” westen dient alles te verlopen zoals dat door de elitaire machthebbers is voorgeschreven: uitsluitend in het belang van hun op consumptie toegesneden modellen. Conservatieven hebben een heel ander wereldbeeld voor ogen, namelijk het realistische, echte, eerlijke en natuurlijke. Deze groeiende groep, met de daarbij behorende “ruk naar rechts” is gevaarlijk voor de illusionisten en moet ten koste van alles een kopje kleiner gemaakt worden… -DGZ-