Failed state? Duitsland op randje van economische en maatschappelijke systeemcrisis

Source: Failed state? Duitsland op randje van economische en maatschappelijke systeemcrisis

Het land waar het allemaal om draait is Duitsland. Beter gezegd de gebieden in Europa die door het Duitse volk bewoond werden vóór 1871. Gaandeweg heeft men steeds geprobeerd Duitsland in oorlogen te verwikkelen om het te verzwakken en de bevolking te reduceren. Die ontwikkeling is nooit gestopt en wordt tot op de dag van vandaag voortgezet.

Niet voor niets heeft Duitsland tot nog toe geen vredesverdrag mogen afsluiten en is er slechts sprake van een wapenstilstand. Duitsland wordt gecontroleerd en mag niet autonoom handelen en beslissen. Zonder ingrijpen van “duistere machten” (zionistische bankiers) zou Duitsland tot ongeëvenaarde wereldmacht zijn opgestegen en niet het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

Het hier bedoelde conflict met de mondiale geldelite die voor het installeren van hun systeem de toenmalige keizerrijken moest vernietigen, dateert al van vóór 1900. Kortom: die strijd werd en wordt nog steeds gestreden, maar niet met conventionele wapens.

De tweede vaststelling is dat de Duitsers al tijdens de tweede wereldoorlog mankracht, vermogen, patenten en ideeën hebben doen verdwijnen met de bedoeling de strijd tegen bovengenoemde vijanden ondergronds voort te zetten. Elke betrokken partij wist en weet dat de strijd die we gemakshalve de strijd tegen de Centrale Banken en globalisten noemen, nog lang niet gestreden is. De hier bedoelde groep “Reichsdeutsche” die onzichtbaar ageert, is niet te verwarren met de vaker in het nieuws komende “Reichsbürger”… -DGZ-