‘Financiële situatie voor ouderenzorg onhoudbaar’

Source: ‘Financiële situatie voor ouderenzorg onhoudbaar’

Uitvluchten, noodprogramma’s, vermeende oplossingen, doelloze discussie’s, lapmiddelen… Het zal allemaal aan bod komen. Veel financieel onhoudbare situaties zijn een direct gevolg van “The Great Distortion”. Vóór die tijd moest de oplossing voor alle problemen, zowel voor jongeren als voor ouderen, binnen het gezin gezocht worden. 

Destijds, toen de geldbronnen nog volop functioneerden, meende de overheid voor alles en nog wat een oplossing te moeten bieden: kinderen naar opvangkampen en voor ouderen was er de ouderenzorg, zodat volwassenen in een huishouden als meerverdieners konden blijven spartelen in het hamsterrad: werken en consumeren.

Nu die geldbronnen naar aanleiding van het stervend geldsysteem opdrogen, komen de scheuren en barsten aan het licht: “De Muur” is in zicht of bereikt. Belastingen, premies en heffingen zullen daardoor ook alleen maar omhoog moeten.

We adviseerden daarom ook om in deze eindfase zo min mogelijk eigendom en bezit te hebben, én geen hoog gezinsinkomen. De lage inkomens werden en worden steeds ondersteund om verzet bij de bevolking in de kiem te smoren… -DGZ-