Flinke toename migranten: ’Mogelijkheden om beleid te voeren beperkt’

Source: Flinke toename migranten: ’Mogelijkheden om beleid te voeren beperkt’ | Binnenland | Telegraaf.nl

“Mogelijkheden om beleid te voeren beperkt”…

Die conclusie komt dan weer overeen met onze stelling dat nationale regeringen niets meer te vertellen hebben en dus ook niets meer te beslissen hebben, voor zover het fundamentele zaken betreft.

Roze en gekleurde klimaatbestendige en duurzame zebrapaden mogen ze aanleggen zoveel ze willen, fundamentele en belangrijke zaken echter moeten ze overlaten aan het geldregime…

Ons is daarom niet duidelijk wat de motivatie kan zijn om in een dergelijk kunstconstruct nog aan het werk te gaan of te blijven. De bevolking wordt als een geringde beer door de arena gesleurd, die barst van de meest onlogische en onnatuurlijke structuren

“Bij het indammen van gezinsmigratie zou een nieuwe regering bijvoorbeeld stuiten op internationale humanitaire afspraken. Bij pogingen om de asielinstroom te verkleinen is het dan weer Europese regelgeving die de mogelijkheden beperkt.”

Geen enkel westers land mag zelfstandig beleid voeren. Ze hebben zich allemaal willens en wetens laten knevelen en laten verleiden tot het aangaan van overeenkomsten ten nadele van de bevolking die men niet meer WÍL opzeggen. Ze kúnnen dat wel, maar ze doen het niet. Ze wíllen het gewoon niet en men is dus bewust uit op afbraak van de heersende orde: ingraven, bunker, zijlijn, observeren en (mentaal) voorbereiden op nog meer afbraak, is dan de voor de hand liggende reactie van realisten. In HUN ongedisciplineerde wanorde maken zij geen vinger méér krom dan noodzakelijk. -DGZ-